Initiativet till utvecklingen av Plant Based Standard har sin grund i den ökade efterfrågan av växtbaserade livsmedel.

En enhetlig märkning för växtbaserade livsmedel är ett svar på ett växande behov från såväl konsumenter som aktörer inom livsmedelsbranschen.

Plant Based Standards syfte är att möta förväntningar från konsumenter på kontrollerade växtbaserade livsmedel samtidigt som det ger livsmedelsföretag en möjlighet att visa sitt utbud av dessa produkter och att de godkänts efter kontroll av tredjepartsrevisor.

Standarden ägs av Plant Based Standard Sweden AB och är framtagen i samarbete med flera ledande certifieringsorgan inom livsmedelsbranschen. Plant Based Standard är även förankrad hos flera stora livsmedelsföretag inom den målgrupp den vänder sig till.