Initiativet till utvecklingen av Plant Based Standard har sin grund i den ökade efterfrågan av växtbaserade livsmedel.

En enhetlig märkning för växtbaserade livsmedel är ett svar på ett växande behov från såväl konsumenter som aktörer inom livsmedelsbranschen.

Plant Based Standards syfte är bland annat att möta förväntningar från konsumenter på kontrollerade växtbaserade livsmedel samtidigt som det ger livsmedelsproducenter, restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och hotell en möjlighet att visa sitt utbud av dessa livsmedel och att de lever upp till standardkraven.

Standarden är framtagen i Sverige tillsammans med flera ledande certifieringsorgan i livsmedelsbranschen och är även förankrad hos flera stora livsmedelsföretag inom den målgrupp den vänder sig till.

Målet med standarden är att bidra till utvecklingen av växtbaserade livsmedel av hög kvalitet.