Första steget i certifieringsprocessen är att ansöka om certifiering här. Sedan tecknas avtal mellan märkesanvändaren och standardägaren. Revision bokas och genomförs av anlitat certifieringsorgan. Om det blir avvikelser vid revisionen ska verksamheten skicka in bevis på vidtagna åtgärder. Dessa granskas först av certifieringsorganet och därefter av standardägaren varpå beslut tas om certifiering alternativt att åtgärderna inte är tillräckliga. I de fall åtgärder behöver granskas ute i verksamheten görs ett uppföljande besök. Om märkesanvändaren inte inkommer med bevis på vidtagna åtgärder inom given tidsram eller om inkomna bevis på åtgärder bedöms otillräckliga blir revisionen underkänd och ny revision behöver genomföras.

När åtgärder har godkänts erhålls certifiering. Ny revision planeras för nästkommande år.

Certifieringsprocessen återges även i följande flödesschema:

Flödesschema certifiering