Ladda ned märket

Plant Based Standards märke är registrerat och varumärkesskyddat. Det innebär att märket endast får användas av verksamheter som har en godkänd utfärdad certifiering för Plant Based Standard.

Märket får då användas på följande sätt:

För annonser och marknadsföring

För livsmedelsprodukter:

  • På konsumentförpackning
  • På ytteremballage
  • Som skyltar och exponeringsmaterial

På hemsidor
Antingen i samband med presentation av certifierade produkter eller i övergripande sammanhang om verksamheten.

På menyer
I tryckta eller digitala menyer i anslutning till certifierade växtbaserade rätter på restauranger och caféer.

Inom alla ovanstående områden gäller att märket inte får användas på ett vilseledande sätt som gör att produkter som inte är certifierade kan uppfattas vara det.

Vad gäller användande av färg och layout på märket ska standardreglerna för märkning kap. 6.2 tillämpas.

Klicka på länken för att ladda ned

JPG (med vit bakgrund)

PNG (utan bakgrund)

SVG (skalbar)

PDF