Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra Plant Based Standard för att motsvara behov och förväntningar från dagens marknad. Vi har nu nöjet att presentera en ny, uppdaterad version av standarden som börjar gälla 1 januari 2024.

Några av nyckelförändringarna i den nya utgåvan inkluderar:

Reglering gällande användning av soja och palmolja: Nu finns ingen reglering för användande av dessa produkter i standardkraven för Plant Based Standard.

Löpande kontroll av ingrediensförteckning och recept: Löpande dokumenterad kontroll av att ingrediensförteckning och recept stämmer överens är ändrat till att ske minst en gång per år, i stället för en gång per kvartal.

Verksamheter utan fysisk hantering av oförpackade livsmedel: Dessa verksamheter har tilldelats en egen kategori och kapitel 3 & 4 i standardkraven för Plant Based Standard riktar sig specifikt till dessa verksamheter.

Märkets storlek på produkt: Det är nu tillåtet att ha Plant Based Standards logga i storleken 10 mm i diameter på förpackningar där minsta ytan är mindre än 50 cm2 .

Egenrevision införd vartannat år: De första två åren sker revision på plats i verksamheten. Därefter utförs revision på plats vartannat år och Egenrevision av företaget görs de år då fysisk revision ej utförs. Denna skickas in till Plant Based Standard för granskning och återkoppling.

Läs mer här: Plant Based Standard version 2.1