För att möta efterfrågan och marknadens behov har standarden uppdaterats och inkluderar nu även en ny verksamhetskategori. Från 1 januari 2024 är det även möjligt för verksamheter utan fysisk hantering av oförpackade produkter (handelsbolag, importörer etc.) att certifiera sig mot Plant Based Standard.

Läs mer om reglerna för denna typ av verksamhet Plant Based Standard (version 2.1)