När vi använder begreppet växtbaserade livsmedel syftar vi på livsmedel som helt och hållet saknar animalier och sådant som är av animaliskt ursprung exempelvis gelatin, honung m.m.

Växtbaserat innebär inte i detta sammanhang att maten är helt oprocessad, dock reglerar denna standard ingredienserna i sammansatta växtbaserade produkter så som att sojabönor och palmolja som används som ingrediens i produkt ska vara från certifierad odling samt att livsmedlet inte får innehålla någon råvara som är genmodifierad.

Vi har valt att använda begreppet växtbaserat i standarden istället för veganskt på grund av att vi enbart syftar på livsmedel och dess innehåll. Att vara vegan avser inte bara sammansättningen av kosten, det är även en livsstil som innefattar djurens rättigheter, etik och politik. En livsstil där inte bara animaliska livsmedel väljs bort, utan även läder, päls, ull, silke osv. samt produkter som testats på djur, men både växtbaserad kost och vegansk kost utesluter alla former av animalier i livsmedlen.

Från olika håll kommer rapporter om hur vårt klimat håller på att förändras och vilka negativa konsekvenser detta får för oss, samtidigt rapporteras om en ökande ohälsa på grund av de matvanor vi skapat. Allt fler gör nu medvetna förändringar i sin kost genom att minska eller helt avstå från konsumtion av kött och mejeriprodukter, vilket gagnar både den egna hälsan och jordens klimat.